fa fa-shopping-cart
Tour code: YTCF

TIBET Adventure + China Yangtze Spectacular + Leshan Giant Buddha + Panda Breeding Research Center + High Speed Train

22-Day (20 Nights)

Beijing, Lhasa, Xigaze, Chengdu, Leshan, Xi’an, Wuhan, Yichang, Yangtze Cruise (5 Star – MV President No.7/8), Chongqing, Shanghai

LEARN MORE